חוברת פעילות שבה משלימים תמונות על ידי חיבור קו נקודה, הדבקת מדב