25 חלקי מסילות עץ לרכבות - ישרות, מעוגלות, קצרות, ארוכות, צומת