top of page

תקנון

תקנון אתר

 

א. כללי

1. אתר האינטרנט https://www.yeladimstore.com/ ( להלן- האתר) פועל כחנות מקוונת למכירת ספרי משחק, צעצועים ומתנות לילדים ולמבוגרים, והינו בבעלות ילדים סטור בע"מ (להלן החברה).

2.צפיה, גלישה, הזמנה ו\או רכישה באתר מהווה אישור מוסכם מצד המשתמש באתר כי קרא והבין את כל התנאים בתקנון זה וכי קיבל אותם במלואם וללא סייג, וכן כי אין לו ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישהו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או עובדיהם, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

3.אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או למכור את התכנים שבאתר לרבות התמונות, מאגרי הנתונים, העיצובים, הטקסטים וסימני המסחר שבאתר,בלא לקבל את אישור החברה מראש ובכתב.

4. בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.

 

ב. הזמנת המוצרים

1. על מנת לרכוש מוצרים באתר יש לבחור מוצרים מבין אלה המוצגים באתר ולהוסיפם לעגלת הקניות. לאחר מכן, יש לפנות לעמוד קופת התשלום שבאתר, בו יש למלא מספר פרטים לרבות כתובת דואר אלקטרוני עדכנית, כתובת, כתובת למשלוח, מס` טלפון ופרטי כרטיס אשראי. אם המשלוח ממוען לאחר שאינו הרוכש, יש לציין כתובת מלאה של הנמען וכן את מספר הטלפון שלו. פרטים אלה נדרשים לצורך תיאום משלוח. כל הפרטים הנמסרים באתר בתהליך הרכישה מאובטחים בטכנולוגית SSL עדכנית ביותר.

בשדה הערות בעמוד הקופה ניתן להוסיף הערות או מלל לברכה שתצורף למשלוח.

לאחר סיום ביצוע ההזמנה יישלח לתיבת הדואר האלקטרוני שמסר הרוכש אישור על קליטת ההזמנה.

הזמנה ופעולת רכישה תחשבנה כמושלמות רק אם המוצר אכן קיים במלאי וניתן לאספקה.

הזמנה ופעולת רכישה תחשבנה כמושלמות רק אם התקבל אישור רכישה מחברת האשראי.

היה ולא היה באפשרות החברה לספק את המוצר, או שהעסקה לא קיבלה את אישור חברת האשראי, לא תחול חובה על החברה לספק את המוצר. במקרה זה תישלח אל המזמין הודעה מתאימה בווטסאפ או באס אמ אס או לתיבת הדואר האלקטרוני, לפי בחירת החברה ולפי פרטי ההתקשרות שמסר המזמין.

2. היה ומוצר אזל במלאי ללא ציון כי המוצר אינו קיים במלאי, והמוצר מופיע באתר במועד ביצוע ההזמנה, לא תהיה למזמין כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם למזמין או לצד שלישי.

3. מסירת פרטים אישיים כוזבים הקשורים בתהליך הרכישה הינה עבירה פלילית ועוולה אזרחית.

4. מסירת מידע באתר מאובטחת בטכנולוגית SSL המתקדמת ביותר. בטכנולוגיה זו המידע בדבר פרטי החיוב של הרוכש מוצפן ונמחק לאחר הרכישה. בנוסף, החברה מתחייבת לנקוט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור בסודיות ככל האפשר מידע אישי אודות הלקוח.

ג. אספקה ומשלוח

1. לאחר סיום ביצוע הההזמנה, ובהתקיים התנאים המצויינים בפרק ב`, תשלח החברה לרוכש או לנמען או למי מטעמם את המוצרים שנרכשו לפי אחת משיטות המשלוח כמפורט בעמוד משלוחים באתר.

2. צוות האתר יפעל לשם אספקה מהירה ככל שניתן של המוצר שנרכש, בהתאם לתנאים המפורטים בעמוד משלוחים באתר ולאפשרות אותה בחר המזמין. מובהר ומוסכם בזאת כי לחברה אין שליטה על מועדי האספקה המדויקים של שירות המשלוחים ואין לה כל אחריות על כך.

3. בכל מקרה של עיכוב באספקת המוצר מחויב הרוכש להודיע באופן מיידי על העיכוב על-מנת לתת אפשרות לחברה לנסות לפתור את הבעיה מוקדם וביעילות ככל שניתן.

4. איחוד משלוח - ניתן לשלב מס` מוצרים לא גדולים שנרכשו בהזמנה אחת - למשלוח אחד ולשלם דמי משלוח עבור משלוח אחד בלבד, לבירור מדוייק צור קשר עם צוות האתר.

ד. ביטול עסקה והחזרת מוצרים

1. ביטול עסקה והחזרת מוצרים יטופלו בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981.

2. ניתן להחזיר את רוב המוצרים שנרכשו דרך האתר תוך 14 ימים, כשהם סגורים וארוזים באריזתם המקורית, ללא שנעשה בהם שימוש וללא כל סימני פתיחה או שימוש.
לפני החזרת מוצר על המחזיר ליצור קשר עם האתר בווטסאפ של 0522152020 ולהודיע מה המוצרים המיועדים להחזרה. בתשובה יקבל המחזיר בהודעה כתובת אליה אפשר להחזיר את המוצרים האמורים, ובאיזו דרך עליהם להישלח אל כתובת זו. אין לשלוח או להביא מוצרים שלא לפי ההנחיות בהודעת הווטסאפ האמורה. עלויות משלוח המוצרים למחסן החברה, או לכתובת אחרת שתימסר לרוכש, יחולו על הרוכש.

3. עבור מוצרים אלה שיוחזרו כאמור, יינתן זיכוי כספי מלא, בניכוי עלויות המשלוח. למרות האמור, עבור מוצרים שיוחזרו כאמור לאחר שנקנו בהנחה במסגרת תכנית הנחות של חברות כרטיסי אשראי, ינתן זיכוי כספי, בניכוי עלויות משלוח ובניכוי נוסף של 5%. אם תהיינה לחברה עלויות נוספות, כדוגמת דמי ביטול לחברת האשראי, ינוכו עלויות אלה מסכום הזיכוי אשר יעמוד לרשות הלקוח. הזיכוי ינתן לכרטיס האשראי או לחשבון הפייפאל שבו בוצע התשלום על הרכישה.

4. למרות האמור לעיל, מוצרים לגביהם יצויין באתר שאינם ניתנים להחזרה, לא תתאפשר החזרה כאמור. מוצרים אלה כוללים, למשל, מוצרים בהתאמה אישית, מוצרים במשלוחים מיוחדים וגיפט קארדים.

ה. הגבלת אחריות

1. התמונות המופיעות באתר הינן לשם המחשה בלבד. ייתכנו הבדלי צבעים ושינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.

2. החברה לא תהיה אחראית לטעויות קולמוס במפרטים והפרטים הטכניים של כל מוצר ומוצר. מוסכם כי הלקוח או צד שלישי מוותר בזאת על טענה ו\או תביעה בגין טעות קולמוס כאמור.

3. האחריות לכל המוצרים המוצעים באתר חלה על היצרנים, היבואנים, המעצבים והספקים בלבד.

4. מוסכם בזאת כי כל עיכוב או אי ביצוע של אספקת מוצר שנרכש באתר שנבעו מכוח עליון לרבות מזג אויר חריג, שביתות אצל נותני השירותים השונים או שיבושים בלתי צפויים במחשב האתר לא יחייבו את החברה, והלקוח או מי מטעמו או צד שלישי מוותרים בזאת על כל טענה ו\או תביעה בשל כך.

ו. תנאים נוספים

1. החברה ומנהלי האתר לא ישאו באחריות עקיפה או ישירה כלפי המזמין או כלפי צד שלישי בכל מקרה של כשל בהזמנה או באספקה בשל כוח עליון לרבות תקלות במערכת המחשבים, הטלפון, בשל חברות האשראי או בשל כל גורם אחר הקשור בהשלמת פעולת הרכישה והאספקה.

2. מוסכם בזאת כי הזמנה ורכישה דרך האתר אינה ולא תהווה חוזה לטובת צד שלישי` אחר.

3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שיקול דעתה.

4. כל מידע ו/או תוכן ו\או תמונות המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם ואופן הצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של האתר או החברה.

bottom of page