top of page

לחברים טובים

מקבלים נקודות בכל קניה

 1. 01

  התחברו כחברים באתר

  • מצוין, אתם כבר מחוברים כחברים באתר.

 2. 02

  קבלו נקודות

  • בכל קניה באתר

   מקבלים 1 ‏נקודות על כל ₪1 שמוציאים

 3. 03

  המירו נקודות לקופונים

  • L2

   ‏40 נקודות = ₪2 הנחה הזמנות מעל ₪1

  • *

   ‏60 נקודות = ₪3 הנחה הזמנות מעל ₪1

  • *

   ‏80 נקודות = ₪4 הנחה הזמנות מעל ₪1

  • *

   ‏100 נקודות = ₪5 הנחה הזמנות מעל ₪1

  • *

   ‏120 נקודות = ₪6 הנחה הזמנות מעל ₪1

  • *

   ‏140 נקודות = ₪7 הנחה הזמנות מעל ₪1

  • *

   ‏160 נקודות = ₪8 הנחה הזמנות מעל ₪1

  • *

   ‏180 נקודות = ₪9 הנחה הזמנות מעל ₪1

  • *

   ‏200 נקודות = ₪10 הנחה הזמנות מעל ₪1

  • *

   ‏220 נקודות = ₪11 הנחה הזמנות מעל ₪1

  • *

   ‏240 נקודות = ₪12 הנחה הזמנות מעל ₪1

  • *

   ‏260 נקודות = ₪13 הנחה הזמנות מעל ₪1

  • *

   ‏280 נקודות = ₪14 הנחה הזמנות מעל ₪1

  • *

   ‏300 נקודות = ₪15 הנחה הזמנות מעל ₪1

  • *

   ‏320 נקודות = ₪16 הנחה הזמנות מעל ₪1

  • *

   ‏340 נקודות = ₪17 הנחה הזמנות מעל ₪1

  • *

   ‏360 נקודות = ₪18 הנחה הזמנות מעל ₪1

  • *

   ‏380 נקודות = ₪19 הנחה הזמנות מעל ₪1

  • *

   ‏400 נקודות = ₪20 הנחה הזמנות מעל ₪1

  • *

   ‏420 נקודות = ₪21 הנחה הזמנות מעל ₪1

  • *

   ‏440 נקודות = ₪22 הנחה הזמנות מעל ₪1

  • L23

   ‏460 נקודות = ₪23 הנחה הזמנות מעל ₪1

  • *

   ‏480 נקודות = ₪24 הנחה הזמנות מעל ₪1

  • *

   ‏500 נקודות = ₪25 הנחה הזמנות מעל ₪1

  • *

   ‏520 נקודות = ₪26 הנחה הזמנות מעל ₪1

  • *

   ‏540 נקודות = ₪27 הנחה הזמנות מעל ₪1

  • *

   ‏560 נקודות = ₪28 הנחה הזמנות מעל ₪1

  • *

   ‏580 נקודות = ₪29 הנחה הזמנות מעל ₪1

  • *

   ‏600 נקודות = ₪30 הנחה הזמנות מעל ₪1

  • *

   ‏620 נקודות = ₪31 הנחה הזמנות מעל ₪1

  • *

   ‏640 נקודות = ₪32 הנחה הזמנות מעל ₪1

  • *

   ‏660 נקודות = ₪33 הנחה הזמנות מעל ₪1

  • *

   ‏680 נקודות = ₪34 הנחה הזמנות מעל ₪1

  • *

   ‏700 נקודות = ₪35 הנחה הזמנות מעל ₪1

  • *

   ‏720 נקודות = ₪36 הנחה הזמנות מעל ₪1

  • *

   ‏740 נקודות = ₪37 הנחה הזמנות מעל ₪1

  • *

   ‏760 נקודות = ₪38 הנחה הזמנות מעל ₪1

  • *

   ‏780 נקודות = ₪39 הנחה הזמנות מעל ₪1

  • *

   ‏800 נקודות = ₪40 הנחה הזמנות מעל ₪1

  • *

   ‏820 נקודות = ₪41 הנחה הזמנות מעל ₪1

  • *

   ‏840 נקודות = ₪42 הנחה הזמנות מעל ₪1

  • *

   ‏860 נקודות = ₪43 הנחה הזמנות מעל ₪1

  • *

   ‏880 נקודות = ₪44 הנחה הזמנות מעל ₪1

  • *

   ‏900 נקודות = ₪45 הנחה הזמנות מעל ₪1

  • *

   ‏920 נקודות = ₪46 הנחה הזמנות מעל ₪1

  • *

   ‏940 נקודות = ₪47 הנחה הזמנות מעל ₪1

  • *

   ‏960 נקודות = ₪48 הנחה הזמנות מעל ₪1

  • *

   ‏980 נקודות = ₪49 הנחה הזמנות מעל ₪1

  • *

   ‏1000 נקודות = ₪50 הנחה הזמנות מעל ₪1

נקודות תקפות עד לסוף החודש שבו נצברו. 

קופונים תקפים עד לסוף החודש שלאחר החודש שבו נצברו הנקודות.

bottom of page