top of page

גיפט קארד

₪50

המתנה הנהדרת שתמיד כיף לקבל - גיפט קארד למוצרים האיכותיים, חכמים ויפים שלנו.
בחרו סכום וכיתבו ברכה אישית מכם.

גיפט קארד תקף לשלושה חודשים. לא ניתן להחזיר ולזכות גיפט קארד.
...
המתנה הנהדרת שתמיד כיף לקבל - גיפט קארד למוצרים האיכותיים, חכמים ויפים שלנו. בחרו סכום וכיתבו ברכה אישית מכם. גיפט קארד תקף לשלושה חודשים. לא ניתן להחזיר ולזכות גיפט קארד.

₪50
₪100
₪180
₪200
₪300
₪500
₪700
₪1,000
bottom of page