top of page

החזרות וזיכויים

1. ביטול עסקה והחזרת מוצרים יטופלו בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981.

2. ניתן להחזיר את רוב המוצרים שנרכשו דרך האתר תוך 14 ימים, כשהם סגורים וארוזים באריזתם המקורית, ללא שנעשה בהם שימוש וללא כל סימני פתיחה או שימוש.
לפני החזרת מוצר על המחזיר ליצור קשר עם האתר בווטסאפ של 0522152020 ולהודיע מה המוצרים המיועדים להחזרה ומה מספר ההזמנה שבה נרכשו. בתשובה יקבל המחזיר בהודעה כתובת אליה אפשר להחזיר את המוצרים האמורים, ובאיזו דרך עליהם להישלח אל כתובת זו. אין לשלוח או להביא מוצרים שלא לפי ההנחיות בהודעת הווטסאפ האמורה. עלויות משלוח המוצרים למחסן החברה, או לכתובת אחרת שתימסר לרוכש, יחולו על הרוכש.

3. עבור מוצרים אלה שיוחזרו כאמור, יינתן זיכוי כספי מלא, בניכוי עלויות המשלוח. למרות האמור, עבור מוצרים שיוחזרו כאמור לאחר שנקנו בהנחה במסגרת תכנית הנחות של חברות כרטיסי אשראי, ינתן זיכוי כספי, בניכוי עלויות משלוח ובניכוי נוסף של 5%. אם תהיינה לחברה עלויות נוספות, כדוגמת דמי ביטול לחברת האשראי, ינוכו עלויות אלה מסכום הזיכוי אשר יעמוד לרשות הלקוח. הזיכוי ינתן לכרטיס האשראי או לחשבון הפייפאל שבו בוצע התשלום על הרכישה.

4. למרות האמור לעיל, מוצרים לגביהם יצויין באתר שאינם ניתנים להחזרה, לא תתאפשר החזרה כאמור. מוצרים אלה כוללים, למשל, מוצרים בהתאמה אישית, מוצרים במשלוחים מיוחדים וגיפט קארדים.

bottom of page