top of page

תתחדשו! בקופסה זו 13 רביעיות (52 כרטיסים) כרטיסים יפיפיים למשחקי זיהוי והתאמה לכל המשפחה. מתאים למשחקי סנאפ לצעירים, סנאפ "רגיל" ומשחק זיכרון (משתמשים רק בזוג כרטיסים מכל דגם).

סנאפ לצעירים:
מחליטים בכמה כרטיסים להשתמש, מחלקים אותם בין השחקנים, וכל שחקן מניח את הכרטיסים שלו מולו בערימה כשפניהם מטה. כל שחקן בתורו הופך כרטיס ומניח אותו כשפניו מעלה בערימה של "פתוחים" במרכז השולחן. הראשון שמזהה שהכרטיס הנפתח זהה לזה שהונח על הערימה לפניו קורא "סנאפ", ואוסף אליו את הערימה אליו. מנצח מי שאסף הכי הרבה כרטיסים.

סנאפ רגיל:

הכרטיסים מחולקים בין השחקנים, ומונחים מולם בערימות כשפניהם מטה. כל שחקן בתורו הופך כרטיס ומניח אותו מולו כשפניו מעלה בערימה שלו של "פתוחים". הראשון שמזהה כרטיס כזה, הנמצא עליון בערימה של כרטיסים פתוחים אצל שחקן כלשהו, קורא "סנאפ" ואוסף אליו את שתי הערימות. מנצח מי שאסף הכי הרבה כרטיסים. 
אם שני שחקנים קוראים סנאפ ביחד - תיקו - אוספים את שתי הערימות לערימה אחת במרכז השולחן כשאחד הכרטיסים נשאר עליון, וקוראים לה ערימת סנאפ. אם בהמשך מופיע כרטיס זהה יש לקרוא "ערימת סנאפ". כל תיקו מוסיף עוד ערימות לערימת הסנאפ. 

- טעיתם בקריאה? תנו כרטיס שפניו מטה לשחקן שהפך כרטיס בתור זה. 
- יותר מידי תיקו? הניחו כרטיס או חפץ כלשהו במרכז השולחן ובמקום לקרוא "סנאפ" הזדרזו להיות הראשונים לגעת בכרטיס.

כששחקן הופך כרטיס הוא עושה זאת בזריזות כשפני הכרטיס מופנות ממנו והלאה.

הוראות משחק סנאפ Snap
 

bottom of page